Juridische informatie

INFORMATIE OMTRENT DE UITGEVER

Deze site wordt uitgegeven door:
Hotel La Bastide de Boulbon
1, chemin de la Lône
13150 Boulbon
Tel. : 00 33 4 90 93 11 11
Fax : 00 33 4 90 97 04 01
e-mailadres: labastidedeboulbon.com
SARL met een kapitaal van 20 000 €
Vertegenwoordigd door Marie-Claire Callens
Directeur van de publicatie: Marie-Claire Callens
Siret: 518 927 314 000 14

INFORMATIE OMTRENT DE HOST
Deze site wordt gehost door O2SWITCH
SARL met een kapitaal van 100000 €
RCS: Clermont-Ferrand
SIRET: 510 909 80700024
BTW: FR35510909807
CNIL: 1756116 | RIJP: AS50474
Geregistreerd bij ARCEP als telecommunicatie-exploitant onder nummer 09/2989.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
Deze site bestaat uit twee delen: het informatiegedeelte en het reserveringsgedeelte.

1. Deze site gebruikt geen cookies met betrekking tot het informatiegedeelte.
De mogelijke e-mails die worden verkregen door op het e-mailadres van het hotel te klikken, worden alleen gebruikt om te antwoorden op de uitdrukkelijke vraag die door de internaut is geformuleerd in zijn e-mail en die maximaal 1 jaar wordt bewaard. De aldus verzamelde e-mailadressen worden niet verkocht of overgedragen aan een derde partij. In het kader van het verbeteren van uw persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde vragen aan “La Bastide de Boulbon” uw persoonsgegevens die via e-mail worden gecommuniceerd, te corrigeren of te verwijderen.

2 - De online reservering wordt beheerd door het Elloha-systeem. Voor meer informatie over het beleid van Elloha met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten, raadpleegt u het "Privacybeleid" door op deze link te klikken:
politique de confidentialité d'Elloha