Juridische informatie

INFORMATIE OMTRENT DE UITGEVER

Deze site wordt uitgegeven door:
Hotel La Bastide de Boulbon
1, chemin de la Lône
13150 Boulbon
Tel. : 00 33 4 90 93 11 11
e-mailadres: labastidedeboulbon.com
SAS met een kapitaal van 10 000 €
Vertegenwoordigd door Stéphane Coisne
Directeur van de publicatie: Sylvie Faurel Coisne
Siret: 889 172 862 00019

INFORMATIE OMTRENT DE HOST
Deze site wordt gehost door O2SWITCH
SARL met een kapitaal van 100000 €
RCS: Clermont-Ferrand
SIRET: 510 909 80700024
BTW: FR35510909807
CNIL: 1756116 | RIJP: AS50474
Geregistreerd bij ARCEP als telecommunicatie-exploitant onder nummer 09/2989.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
Deze site bestaat uit twee delen: het informatiegedeelte en het reserveringsgedeelte.

Deze site gebruikt geen cookies met betrekking tot het informatiegedeelte.
De mogelijke e-mails die worden verkregen door op het e-mailadres van het hotel te klikken, worden alleen gebruikt om te antwoorden op de uitdrukkelijke vraag die door de internaut is geformuleerd in zijn e-mail en die maximaal 1 jaar wordt bewaard. De aldus verzamelde e-mailadressen worden niet verkocht of overgedragen aan een derde partij. In het kader van het verbeteren van uw persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde vragen aan “La Bastide de Boulbon” uw persoonsgegevens die via e-mail worden gecommuniceerd, te corrigeren of te verwijderen.

Volgens artikel L.223-2 van de consumentencode wordt u eraan herinnerd dat de consument zijn recht om zich op de oppositielijst te registreren kan gebruiken voor huis-aan-huismarketing bloctel: bloctel.gouv.fr

Om uw geschillen te beslechten, moet u  eerst een schriftelijke klacht sturen naar La Bastide de Boulbon, 1 Chemin de la Lône, 13150 Boulbon (Frankrijk).
Als u een maand later geen genoegdoening krijgt, kunt u eenvoudig en kosteloos elektronisch contact opnemen met de MEDICYS-bemiddelingsdienst door uw dossier in te dienen op www.medicys-consommation.fr,
of per eenvoudige mail (met toevoeging van uw e-mailadres, telefoon en schriftelijke klacht) aan
MEDICYS
73 Boulevard de Clichy
75009 Paris.

De online reservering wordt beheerd door het Elloha-systeem dat zijn eigen vertrouwelijkheidsbeleid vermeldt.